top of page

Pompeï.

 

Jaar van bezoek: 2016

 

Locatie: Italië.

 

Onderwerp: Oudheid, Griekse tijd en Romeinse Rijk.

 

 

 

VERSLAG

Al in de 7de eeuw voor Christus vestigden mensen zich aan de voet van de Vesuvius. De enorme vulkaan rijst als een machtige reus op uit het landschap. De Vesuvius is een stratovulkaan die bij een uitbarsting urenlang (tussen de 4 en 8 uur) as, stof en stenen uitbraakt. Daarna volgt er een pyroclastische golf (een gloedwolk) die uit vaste of half vloeibare lava, giftige gassen, stenen en as bestaat. Een wolk die temperaturen kan bereiken tot 850 ºC. 

Pompeï groeide door de eeuwen heen uit tot een grote stad. Een stadsmuur van ruim 3 kilometer met 8 stadspoorten werd in de 6de eeuw voor Christus aangelegd om de stad te beschermen. Pompeï werd in de 3de eeuw voor Christus een bondgenoot van de Romeinen. Maar pas in de 1e eeuw voor Christus werd de stad verslagen door de Romeinse dictator Sulla en echt onderdeel van het Romeinse Rijk. In de Romeinse tijd groeide het inwoneraantal verder tot ruim 15.000. De hoofdstraat (Decumanus Maximus) liep van oost naar west door de stad, met aan weerszijden atriumhuizen. Veel huizen hadden een bovenverdieping en aan de straatkant waren winkels en barretjes te vinden. Dat Pompeï ook een rijke stad was bewijzen de fraaie mozaïekvloeren en de fresco's op de muren. Op het forum (plein) met afmetingen van 32 bij 142 meter vonden handel, bestuur en religiebeleving plaats. Ook beschikte Pompeï over een groot amfitheater dat plaats bood aan ongeveer 5000 toeschouwers. Hier braken in 59 na Christus grote rellen uit tussen inwoners van Pompeï en het nabijgelegen Nuceria. Bij de rellen viel een flink aantal doden waarop keizer Nero besloot de gladiatorenspelen in Pompeï voor 10 jaar te verbieden.

Naast het forum en amfitheater was Pompeï voor de watervoorziening aangesloten op het systeem van aquaducten en waren er tempels, badhuizen, theaters en bordelen. Omdat de stad slechts 500 meter van de zee lag, beschikte de stad over een eigen haven die voor de handel van groot belang was.

In 79 na Christus werd de stad getroffen door een verwoestende uitbarsting van de Vesuvius die twee dagen duurde. Een uitbarsting die vermoedelijk al een aantal jaar eerder door een even verwoestende aardbeving werd aangekondigd. Maar ook in de dagen voor de grote uitbarsting in 79 vonden er opnieuw aardbevingen plaats. De top van de Vesuvius explodeerde en een aantal steden in de buurt, waaronder Pompeï werd bedolven onder een 4 meter dikke laag van vulkanisch puin. Ruim 10.000 inwoners kwamen vermoedelijk om het leven. Vijf pyroclastische golven rolden de hellingen van de Vesuvius af. In de stad Herculaneum, ten westen van de Vesuvius, werden mensen daardoor levend gekookt. Ook Pompeï werd door twee van deze pyroclastische golven getroffen waardoor mensen levend werden gezandstraald en ontvleesd door de hete aswolk. Het gas in de wolken bereikte temperaturen tussen de 500 en 550 ºC.  Ook vloedgolven die door de aardbevingen en vulkaanuitbarsting ontstonden zorgden voor flinke verwoesting. 

Tegenwoordig ligt Pompeï ruim 2 kilometer uit de kust en is van de stad ongeveer 60% opgegraven. De ruïnes zijn indrukwekkend en doen je beseffen hoe verwoestend de natuurkrachten huisgehouden moeten hebben op die apocalyptische dag in 79 na Christus. 

Naast een bezoek aan Pompeï zijn ook de ruïnes van Herculaneum zeker aan te raden. Een bezoek aan de top van de Vesuvius, waarbij je zelfs een blik in de krater kunt werpen, is ook zeker een aanrader.

VIEW IN ENGLISH

ACHTERGROND

INFORMATIE

bottom of page