top of page

500 - 1000

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 3 - Tijd van monniken en ridders

 

De middeleeuwen lopen van 500 tot 1500. Deze periode wordt gezien als een tussen-periode tussen de klassieke oudheid en de vroegmoderne tijd van na 1500.

Dit tijdvak gaat over de periode van de vroege middeleeuwen (500-1000).

Monniken en ridders vertegenwoordigen de twee belangrijkste groepen (adel en geeste-lijkheid) van de standenmaatschappij die in deze tijd ontstaat.

Kenmerkende aspecten:

9. De verspreiding van het christendom in geheel Europa.

 

10. Ontstaan en verspreiding van de islam.

 

11. De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid.

 

12. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page