top of page

1000 - 1500

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 4 - Tijd van steden en staten

 

De middeleeuwen lopen van 500 tot 1500. Deze periode wordt gezien als een tussen-periode tussen de klassieke oudheid en de vroegmoderne tijd van na 1500.

Dit tijdvak gaat over de periode van de hoge middeleeuwen (1000-1350) en de late middeleeuwen (1350-1500). 

In deze tijd ontstaan in West-Europa steden met bijbehorende burgerij (en stadsrechten). Maar ook wordt macht door vorsten gecentraliseerd en ontstaan staten als Frankrijk en Engeland.

Kenmerkende aspecten:

13. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.

 

14. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.

 

15. Het conflict in de christelijke kerk over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.

 

16. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten.

17. Het begin van staatsvorming en centralisatie.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page