top of page

1900 - 1945

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 9 - Tijd van crisis en wereldoorlogen

 

Dit tijdvak kijkt naar de eerste helft van de 20ste eeuw en loopt van 1900 tot 1945. Maar liefst twee wereldoorlogen en een wereldwijde economische crisis drukken hun stempel op deze periode van de geschiedenis.

 

In 1914 brak tussen de Europese mogendheden een grote oorlog uit. Een oorlog die door deelname van de kolonies en andere onafhankelijk staten (zoals de VS) uit zou groeien tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

 

Tijdens het interbellum (de periode tussen de wereldoorlogen) waren de jaren'20 van de 20ste eeuw in de VS en delen van Europa een periode van economische bloei; de 'roaring twenties'. Die gevolgd werd door een periode van wereldwijde economische crisis vanaf 1929. Een crisis die zorgt voor verarming en werkloosheid. De jaren'20 en '30 van de 20ste eeuw leggen tevens de voedingsbodem voor de opkomst van fascistische bewegingen in Italië en Duitsland.

 

Dit alles leidt in 1939 tot het uitbreken van een nieuwe verwoestende oorlog, die al snel uitgroeit tot de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Een oorlog waarin minderheden worden gediscrimineerd en weggezuiverd. Zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten, intellectuelen en in het bijzonder de joden. Het is een oorlog die gevoerd wordt met nieuwe massavernietigingswapens waar de burgerbevolking vooral het slachtoffer is. Twee atoom-bommen worden door de VS ingezet om de oorlog in 1945 definitief te beëindigen.    

Kenmerkende aspecten:

37. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

 

38. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme.

 

39. De crisis van het wereldkapitalisme.

 

40. Het voeren van twee wereldoorlogen.

41. Racisme en discriminatie leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden.

42. De Duitse bezetting van Nederland.

43. Verwoesting op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

44. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page