top of page

3000 v. Chr. - 500 n. Chr.

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 2 - Tijd van Grieken en Romeinen

 

Dit tijdvak gaat over de periode van de oudheid waarin hoogontwikkelde culturen hebben bestaan zoals die van de Egyptenaren en het Babylonische Rijk.

In dit tijdvak wordt de nadruk echter gelegd op de Griekse en Romeinse culturen, omdat die voor de ontwikkeling van Europa van groot belang zijn geweest.

Kenmerkende aspecten:

4. De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.

 

5. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.

 

6. De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.

 

7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.

 

8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page