top of page

1500 - 1600

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 5 - Tijd van ontdekkers en hervormers

 

Vanaf 1500 begint de vroegmoderne tijd, die duurde tot 1800. In dit tijdvak komt van die tijdsperiode de 16de eeuw (1500-1600) voorbij.

Door de ontdekkingsreizen van de Portugezen en Spanjaarden komt de Europese expansie op gang.

Daarnaast komt er kritiek op de paus en de kerk van Rome. Dat leidt tot de Reformatie (of kerkscheuring) waardoor de christelijke kerk in West-Europa uiteenvalt in een protestants en katholiek deel.

Tevens verspreidt de renaissance zich vanuit Italië over Europa.

Kenmerkende aspecten:

18. Het begin van de Europese overzeese expansie.

 

19. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.

 

20. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid.

 

21. De protestantse Reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.

22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page