top of page

1700 - 1800

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 7 - Tijd van pruiken en revoluties

 

In dit tijdvak wordt de 18de eeuw (1700-1800) behandeld. Vanuit de wetenschappelijke revolutie in het vorige tijdvak ontwikkelt zich in de 18de eeuw de tijd van de verlichting. Een periode waarin kennis en het gebruik van de rede in hoog aanzien stonden.

 

Sinds de 17de eeuw werden in de westerse landen pruiken als teken van rijkdom, aanzien en macht gedragen door mannen en vrouwen. Dat blijft ook in de 18de eeuw het geval.

De verlichtingsideeën waren een oorzaak van de democratische revoluties in Amerika, Frankrijk en de Nederlandse Republiek aan het eind van de 18de eeuw.

Kenmerkende aspecten:

27. Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.

 

28. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme).

 

29. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van de plantagekolonies en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.

 

30. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page