top of page

De 10 tijdvakken.

De 10 tijdvakken zijn bedoeld om het vak geschiedenis overzichtelijker te maken. In elk tijdvak wordt een bepaalde periode uit de geschiedenis behandeld.

Tevens zijn er 49 kenmerkende aspecten (KA). Dat zijn onderwerpen die over de tien tijdvakken zijn verdeeld en daarmee zo'n tijdvak moeten verduidelijken (en kenmerken). Het ene tijdvak heeft meer kenmerkende aspecten dan het andere.

 

In de menubalk kun je onder de '10 tijdvakken' informatie over die tijdvakken vinden. Dat kan tevens door op de logo's van de tijdvakken hieronder te klikken.

VIEW IN ENGLISH

DOMEIN A & B

Domein A is het historisch besef en domein B oriëntatiekennis. Daarbij word je geacht de geschiedenis chronologisch te kunnen ordenen aan de hand van jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden en jaartellingen. Maar ook wordt verwacht dat je de kenmerkende aspecten bij de tijdvakken kunt verklaren.

Deze domeinen worden getoetst op het schoolexamen (SE) en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) in mei. 

PREHISTORIE

OUDHEID

MIDDELEEUWEN

VROEGMODERNE TIJD

MODERNE TIJD

HISTORISCHE CONTEXTEN VWO (vanaf schooljaar 2021-2022)
bottom of page