top of page

1800 - 1900

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 8 - Tijd van burgers en stoommachines

 

De 19de eeuw (1800-1900) die in dit tijdvak centraal staat betekent de start van de moderne tijd. Het is de tijd van de industriële revolutie (industrialisatie) met o.a. de uitvinding van de stoommachine, chemische industrie, ontwikkeling van elektriciteit en de opkomende arbeidersgroep.

 

De ontwikkeling begint in Groot-Brittannië van 1750 en wordt in de 19de eeuw door de rest van de Westerse wereld over genomen. Burgers worden toonaangevend in de industriële samenleving en de meeste mensen wonen in de steden.

Ook gaat Europa zich op een andere manier tegen de koloniën en haar inwoners opstellen en is er de opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen. 

Kenmerkende aspecten:

31. De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

 

32. Discussies over de sociale kwestie.

 

33. Moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.

 

34. De opkomst van emancipatiebewegingen.

35. Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces.

36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: conservatisme, nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page