top of page

1600 - 1700

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 6 - Tijd van regenten en vorsten

 

Dit tijdvak behandelt de 17de eeuw (1600-1700). In verschillende landen breiden vorsten hun macht uit, zoals Lodewijk XIV in Frankrijk. Andere vorsten wagen daartoe een poging, zoals Karel I in Engeland. Het is de eeuw waarin het absoluut koningschap wordt gevestigd.

 

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt geregeerd door regenten en heeft bestuurlijk een unieke positie in Europa. Voor de Nederlandse Republiek is de 17de eeuw een economische en culturele bloeiperiode; de Gouden Eeuw.

Kenmerkende aspecten:

23. Het streven van vorsten naar absolute macht.

 

24. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.

 

25. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

 

26. De wetenschappelijke revolutie.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page