top of page

1945 - heden

Musea bij dit tijdvak:

TIJDVAK 10 - Tijd van televisie en computer

 

Het laatste tijdvak van de geschiedenis gaat over de tweede helft van de 20ste eeuw en loopt van 1945 tot heden.    

Een tijd waarin de wereld tijdens de Koude Oorlog in de greep is van een dreiging van een allesverwoestende kernoorlog. De wereld is verdeeld geraakt in twee ideologische machtsblokken van het kapitalisme o.l.v. de Verenigde Staten en het communisme o.l.v. de Sovjet-Unie. Een dreiging die pas in 1991 ten einde komt.

Diverse Europese landen besluiten in deze periode de handen ineen te slaan en samen te gaan werken op economisch en politiek terrein. Dit leidt tot de oprichting van de EGKS, en uiteindelijk via de EEG tot de oprichting van de EU.

Daarnaast komt het dekolonisatieproces in Afrika en Azië op gang waarin veel kolonies zich onafhankelijk verklaren en los willen komen van hun Europese kolonisator.

 

Verschillende andere ontwikkelingen zorgen voor nieuwe migratiestromen naar de Westerse wereld.

 

Vanaf 2001 neemt in de Westerse wereld de angst voor islamitische terreur toe als door terreurorganisatie Al'Qaeda aanslagen met gekaapte vliegtuigen worden gepleegd op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington.  

Kenmerkende aspecten:

45. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

 

46. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.

 

47. De eenwording van Europa.

 

48. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren’60 aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.

49. De ontwikkeling van de pluriforme en multiculturele samenlevingen.

VIEW IN ENGLISH
bottom of page