top of page

Paestum.

 

Year of visit: 2016

 

Location: Italy.

 

Subject: Ancient Time, Greek Time, Roman Empire.

 

 

 

REPORT

De ruïnes van Griekse tempels en Romeinse bouwwerken vormen het decor van de archeologische vindplaats van Paestum. Een stad uit de oudheid die ongeveer 85 kilometer ten zuiden van Napels ligt. De ruïnes zijn goed met de trein vanuit Napels te bereiken.

In de 7e eeuw voor Christus koloniseerden de Grieken deze gebieden en werd de stadstaat Poseidonia gesticht. De Romeinen wisten rond 273 v. Chr. de Griekse stadstaat te bezetten en veranderden de naam in het Latijnse Paestum. De stad werd in de Romeinse tijd flink uitgebreid met o.a. een forum. Tot aan de 4e eeuw na Chr. was de stad onafgebroken in gebruik en vormde een belangrijk knooppunt in het Romeinse Rijk. 

Echter, door ontbossing (vanwege militaire doeleinden) veranderde het stroomgebied van de rivieren in de omgeving en kreeg de omgeving van Paestum te maken met moerasvorming. Ziektes zoals malaria deden het inwoneraantal van de stad flink dalen. Maar ook door de aanleg van nieuwe wegen in het Romeinse Rijk werd de stad steeds minder interessant. De stad verviel tot een klein dorpje rond één van de tempels en werd in de middeleeuwen volledig verlaten. Waarna de overgebleven ruïnes alleen nog herinnerden aan de ooit machtige positie en rijkdom van de stad.

Vanaf het treinstation is het even zoeken naar de juiste richting van het ruïnecomplex. Goede bewegwijzering ontbreekt. Her en der zijn echter wel delen van de oude stadsmuur (in de oudheid 5 km lang) van Paestum te zien. Maar eenmaal daar voorbij is het nog een flink stuk wandelen naar de plek waar het grootste deel van de ruïnes liggen. Hoogtepunt van een bezoek aan Paestum zijn de ruïnes van drie tempels die in Dorische en Ionische stijl zijn gebouwd. De zuilen en timpanen staan nog altijd fier overeind als grote kolossen in het landschap. Maar ook zijn er ruïnes van de huizen en straten terug te vinden. Net als delen van het forum en tribunedelen van een theater. 

Bij een bezoek aan de stad in de zomermaanden kan het er behoorlijk warm zijn. Hier en daar staan enkele bomen tussen de ruïnes die wat beschutting bieden. Het meenemen van voldoende water en het dragen van een petje is wel nodig omdat je grotendeels in de brandende zon loopt. Het is echter wel een periode waarin het redelijk rustig is qua toeristen en je goed van de weinige schaduw die er is gebruik kunt maken.

Tegenover de ruïnes ligt het archeologisch museum van Paestum waar veel voorwerpen te zien zijn uit de Griekse en Romeinse tijd die in de stad zijn opgegraven. 

Aan de weg die langs het museum en de archeologische vindplaats loopt liggen diverse restaurantjes en winkeltjes waar tussendoor wat gegeten en gedronken kan worden. 

VIEW IN DUTCH

ACHTERGROND

INFORMATIE

Tekening van Paestum in de Romeinse tijd.
bottom of page